Doubs, elv i Frankrike, Saônes viktigste tilløp, springer ut i Jurafjellene, 430 km lang. Den renner først nordøstover i en lengdedal i Jura (ca. 1/3 av dens lengde) og danner dels grensen mot Sveits, dels renner den i Sveits, bryter så gjennom flere av de parallelle høydedragene Jura består av, for så å ta den motsatte vei, mot sørvest. Den renner gjennom byene Besançon og Dôle og når Saône 176 moh. Mange stryk i øvre del, høyest er Saut du Doubs, 27 m. 86 km benyttes som del av Canal du Rhône au Rhin (Rhône–Rhinenkanalen).