Tver, russisk fyrstedømme rundt byen Tver (nå: Kalinin), 160 km nordvest for Moskva; konkurrerte med Moskva som sentrum for samlingen av Russland på 1300- og 1400-tallet. Fyrstedømmet ble grunnlagt 1246 av Jaroslav Jaroslavovitsj. Hans sønn Jaroslav var også storfyrste av Vladimir og dermed den fornemste russiske fyrste. Storfyrstetittelen gikk tapt 1327, da mongolene gav den til fyrsten av Moskva. Tver hadde utstrakte handelsforbindelser med utlandet og blomstret økonomisk og kulturelt på 1400-tallet, men ble 1485 annektert av Moskva-fyrsten Ivan 3.