Kuban, elv i Russland, Nord-Kaukasia, kommer fra Elbrus i Store Kaukasus, renner ut i et delta i Asovhavet, 907 km lang, nedbørfelt 61 000 km2. Elven er seilbar de nederste 220 km opp til Krasnodar. Etter byggingen av Krasnodar-reservoaret nyttes mye av vannet til irrigasjon.