Suzdal, historisk by i Russland, Vladimir fylke, ca. 200 km nordøst for Moskva. Byen nevnes første gang 1024, og var fra midten av 1100-tallet et av de viktigste politiske og kulturelle sentra i det nordlige Russland, og sete for storfyrstene. 1446 innlemmet i storfyrstedømmet Moskva. Byen har en mengde praktfulle arkitektoniske minnesmerker (kreml, kirker, klostre), og har fra 1967 status som «museum». 11 000 innb. (2008).