Rurikidene, russisk dynasti, som ifølge tradisjonen skal stamme fra Rurik (død 879), grunnleggeren av det russiske riket (862). Slektens herskerlinje døde ut med tsar Ivan 4 den strenges sønn tsar Fjodor (død 1598). Til rurikidene regnes også ca. 50 slekter som alle har hatt fyrstetittel siden gammel tid. Flere av disse slektene eksisterer fremdeles, bl.a. Lvov og Obolenskij.