Transkaukasia, den del av Kaukasia som ligger sør for Store Kaukasus; består av de tre republikkene Georgia, Aserbajdsjan og Armenia. Til sammen utgjorde disse i 1922–36 Transkaukasiske sosialistiske føderative sovjetrepublikk.