Tsjetsjenere, folk i Russland, hovedsakelig bosatt i Tsjetsjenia, men det finnes også mange utenfor deres egen republikk. I alt teller de i overkant av en million. Tsjetsjenerne er muslimer, og språket tilhører den nordøst-kaukasiske språkgruppen. Deres tradisjonelle næringsvei er tamdyrhold. Imidlertid er det mange som har tatt opp «moderne» yrker. Det er ellers blitt hevdet at tsjetsjenske grupper siden 1990-årene har hatt en sterk stilling innen deler av den russiske underverden, ikke minst i Moskva.