Embets- og tjenestepersoner

Tjenesteperson, en som er ansatt i statlig, kommunal eller fylkeskommunal tjeneste og som lønnes av det offentlige. Til kommunale tjenestepersoner regnes imidlertid vanligvis ikke kommunale arbeidere som lønnes etter vanlig tariffavtale. Tjenestemannsloven gjaldt for alle som var ansatt i hovedstilling i statens tjeneste, men som ikke var embetsmenn. Hele artikkelen

Ny artikkel