Embets- og tjenestepersoner

Tjenesteperson, en som er ansatt i statlig, kommunal eller fylkeskommunal tjeneste og som lønnes av det offentlige. Til kommunale tjenestepersoner regnes imidlertid vanligvis ikke kommunale arbeidere som lønnes etter vanlig tariffavtale.Tjenestemannsloven gjaldt for alle som var ansatt i hovedstilling i statens tjeneste, men som ikke var embetsmenn. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Arild Aspøy

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 145 artikler: