Egil Bakke, norsk offentlig tjenestemann, cand.oecon. Ansatt i Finansdepartementet 1954–71; ekspedisjonssjef i Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1972–74. Avdelingsdirektør i Norges Industriforbund 1974–83. Prisdirektør 1983–95, fra 1994 kalt konkurransedirektør. Har bl.a. utgitt Økonomisk politikk (1975), Norsk konkurransepolitikk – i dag og i fremtiden (1987).