Per Engebretsen, norsk offentlig tjenestemann og organisasjonsmann, cand.oecon. Forhandlingsleder i AF 1981–88. Generalsekretær i Norges Farmaceutiske Forening 1988–89. Direktør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1991–95. Statens personaldirektør 1995–2003. I 2002 var han en kort periode konstituert som Arbeidsdirektør. Fra 2003 forhandlingsdirektør for Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon (UHO), senere UNIO.