Karl-Edwin Manshaus, norsk offentlig tjenestemann, cand.jur. Ansatt i Industridepartementet 1970, fra 1978 i Olje- og energidepartementet. Ekspedisjonssjef 1978–84, energiråd ved ambassaden i Washington, D. C. 1984–87. Departementsråd i Olje- og energidepartementet 1988–2004. (1993–96 i Nærings- og energidepartementet). Fra 2004 tilknyttet oljeselskapet Conoco Phillips.