Trond Fevolden, norsk offentlig tjenestemann, cand.polit. Avdelingsdirektør ved Statsministerens kontor 1988–92, ekspedisjonssjef 1992. Departementsråd i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra 1992; 2002–05 i Utdannings- og forskningsdepartementet, i Kunnskapsdepartementet 2006–16. Spesialrådgiver i Kunnskapsdepartementet fra 2016.