Håvard Holm, norsk offentlig tjenestemann, cand.jur. Ansatt i Miljøverndepartementet fra opprettelsen 1972, ekspedisjonssjef 1989. Direktør i Statens forurensningstilsyn (SFT) 1997–2006. Døde i juli 2017.