Kjell Eide, norsk embetsmann, sosialøkonom; sønn av Erling Eide. Tilknyttet OECD 1961–64, ekspedisjonssjef i Kirke- og undervisningsdepartementet 1964–95. Statssekretær ved Statsministerens kontor 1965. Eide har blant annet skrevet Planlegging og organisasjon (1972), Grunnlaget for utdanningspolitikken i 1980- og 90-årene (1983), Utdanningsøkonomi (1984) og OECD og norsk utdanningspolitikk (1995).