Lorents Lorentsen, norsk offentlig tjenestemann, sosialøkonom. Cand.oecon. fra Universitetet i Oslo, 1973. Ansatt i Statistisk Sentralbyrå 1974–80. 1980–81 ansatt i Planavdelingen i Finansdepartementet. Fra 1981 til -91 leder av avdelingen for petroleumsøkonomi i Statistisk Sentralbyrå. 1992–97 ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, fungerende finansråd 2002–03. Direktør i OECD i Paris, som direktør for OECDs miljødirektorat 2003–09. Ekspedisjonssjef i Finansdepartementet fra 2009–15. Fra 2015 seniorrådgiver LEC, Oslo.