Leif Forsell

Faktaboks

Leif Forsell

Leif Olav Forsell

født:
20. januar 1954, Rissa, Fosen
Av .

Leif Forsell er en norsk tjenesteperson og agronom. Som departementsråd og øverste tjenestemann i Landbruks- og matdepartementet blir Forsell regnet som en av de mektigste av sitt slag. Han har gjennom flere tiår hatt helt sentrale stillinger i norsk jordbruk og landbrukspolitikk.

Forsell vokste opp på en gård i Nord-Trøndelag, og utdannet seg til agronom ved Norges landbrukshøgskole cand.agric. i 1979. I 1979 fikk han jobb i Landbruksdepartementet og beholdt stillingen der til 1989. Han ble norsk landbruksattaché ved Norges EF-delegasjon i Brussel i perioden 1988 til 1990, men gikk deretter over som næringspolitisk leder i Norges Bondelag i tidsrommet 1991 til 1999.

Dette var en periode da Norge deltok i EØS- og EU-forhandlinger i Brussel, og Forsell hadde da hatt en helt sentral plassering for å få sentral kunnskap om EFs landbrukspolitikk. (EF ble omdøpt til EU i denne perioden.)

Forsell utga i 1991 en bok om regionalpolitikken i EF, og skrev året etter en bok med tittel: EFs landbrukspolitikk – fra drøm til mareritt.

Forsell var altså ansatt i Bondelaget i perioden da Norge forhandlet om EU-medlemskap. Han var assisterende generalsekretær i årene 1995–1999.

Deretter ble han direktør for NILF – Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning – fra 1999 til 2004.

Han vendte tilbake til Landbruksdepartementet i 2004, i første omgang som ekspedisjonssjef. Deretter ble han leder for Landbrukspolitisk avdeling og i 2011 departementsråd. Høsten 2019 ba han om å få fratre fra stillingen som departementsråd.

I flere år har han vært statens forhandlingsleder i jordbruksoppgjøret.

I 2016 ble det strid etter at en sms han hadde feilsendt til avisen Nationen, i stedet for til medlemmer av hans egen forhandlingsdelegasjon, åpenbarte kritikk av en av landbruksorganisasjonene, Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

«Vi skal bruke den tida som trengs for å disiplinere Småbrukarlaget til ansvarlig og seriøs opptreden», het det blant annet i den feilsendte sms-en.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg