Arne Spildo, norsk offentlig tjenestemann; cand.jur. Ansatt i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1977–81 og 1982–88, avdelingsdirektør i Direktoratet for arbeidstilsynet 1988–90 og i Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1991–92. Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor 1992–2001. Fra 2002 assisterende regjeringsråd.