Inger Johanne Stokke, norsk offentlig tjenestekvinne, cand.jur. Byråsjef i Landbruksdepartementet 1985–88, underdirektør i fengselsvesenet 1988–90, advokat og bedriftsrådgiver i NHO 1990–93. 1993–2002 tilknyttet Telenor i ulike stillinger. Arbeidsdirektør 2002–06. Konserndirektør i Posten Norge 2006-10. Organisasjonsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) fra 2010.