Bjørn-Inge Larsen, norsk offentlig tjenestemann, cand.med. og bedriftsøkonom. Ansatt i Helsedirektoratet 1989–91, fylkeslege i Finnmark 1994–97 og i Vestfold 1997–2000. Ass. helsedirektør 2000–0a. Fra 2002 direktør i det nyopprettede Sosial- og helsedirektoratet. Gjenoppnevnt for en ny periode 2007. Fra 2012 er Bjørn-Inge Larsen departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet.