Reier Søberg, norsk offentlig tjenestemann, cand.oecon. Avdelingsdirektør i Industridepartementet 1985, spesialrådgiver i EF-saker fra 1989. Ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet 1993, fra 2001 leder for eierskapsavdelingen. Departementsråd i Nærings- og handelsdepartementet 2007-14 og fra 2014 i Nærings- og fiskeridepartementet.