Anne Kari Lande Hasle, norsk offentlig tjenestekvinne, sosionom. 1984–90 var hun ekspedisjonssjef i Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Departementsråd i Barne- og familiedepartementet 1990–96, 1996–99 direktør i det nyopprettede sosialforskningsinstituttet NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). 1999–2001 departementsråd i Sosial- og helsedepartementet, 2002–04 i Helsedepartementet og 2004-13 i Helse- og omsorgsdepartementet.