Odd Reidar Humlegård, norsk offentlig tjenestemann, cand.jur. og Master i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Politikonstabel og politioverkonstabel ved Telemark og Oslo politidistrikt 1984-92, politifullmektig og politiadjutant 1992-96. Politiinspektør, fast stedfortreder for politimesteren i Telemark og leder for retts- og påtaleenheten 1996-99. Assisterende sysselmann på Svalbard 1999-2001. Sjefskonsulent i Det Norske Veritas 2001-03. Sjef for Utrykningspolitiet 2003-09. Sjef for Kripos 2009-12. Politidirektør 2012-18.