Svein Longva, norsk økonom, cand.oecon. Ansatt i Statistisk sentralbyrå fra 1968, forskningssjef 1984–91, adm. direktør 1991–2004. Leder av Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene 1986–2004. Riksmeglingsmann 2005-09.