Bjørn Guldvog, norsk offisiell tjenestemann, cand. med. og dr. med. innenfor evaluering av epilepsikirurgi. Forsker og senere forskningsleder ved Folkehelseinstituttet 1989-92. Institutsjef ved Stiftelse for helesetjenesteforskning (HELTEF) 1993-2001. Divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet 2002-04. Assisterende direktør i Helsedirektoratet 2004-12, direktør (helsedirektør) fra 2012.