Janne Sollie, norsk miljøadministrator, sivilagronom. Avdelingsdirektør i Statens Forurensningstilsyn (SFT) 1987–90, rådgiver i Miljøverndepartementet 1990–91, seksjonsleder i SFT 1991–96 og avdelingsdirektør samme sted 1996–2001. 2001-13 direktør i Direktoratet for naturforvaltning (DN), som 1. juli 2013 ble slått sammen med Klima- og forurensingsdirektoratet til Miljødirektoratet. Spesialrådgiver i Miljøverndepartementet 2013. Fra 2013 direktør i Administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag (AtB) fra 2013.