Lars Haukaas, norsk organisasjonsmann, cand.jur. Han var tilknyttet Norsk Medisinaldepot 1983–89 og konserndirektør i NSB 1989–94. Fra 1994 ansatt i Norges arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning, fra 1993 kalt Arbeidsgiverforeningen NAVO. Fra 1995 til 2013 adm. direktør i NAVO, som i 2007 endret navn til Arbeidsgiverforeningen Spekter. Haukaas var styreleder ved Ullevål sykehus 1996–2000, da han trakk seg i protest mot forslaget om å spare inn sykehusets underskudd. Haukaas har har deltatt/deltar som leder/medlem av flere regjeringsoppnevnte utvalg: Leder av utvalget for å gjennomgå scenekunstfeltet, jf. NOU 2002:8 Etter alle kunstens regler - en utredning om norsk scenekunst, medlem av utvalg som skal se på lønnsdannelsen i Norge, jf. NOU 2013:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi og medlem fra 2014 i en en ekspertgruppe som skal bidra i arbeidet med Nasjonal helse- og sjukehusplan.