Hans Brattestå, norsk offentlig tjenestemann, cand.jur. Karriere i utenrikstjenesten 1978–84, deretter tilknyttet Stortingets administrasjon; kontorsjef 1987–90. Stortingets direktør 1990-2012. Utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden i 2009.