Bjørn Røse er en norsk offentlig tjenestemann og siviløkonom. Han var controller i Oslo kommune i perioden 1989–1996; kemner i 1996–2006. Røse ble konstituert kommunaldirektør i Oslo kommune i 2006–2007. Fra 2007 til 2016 var han Toll- og avgiftsdirektør, og gikk deretter over i en stilling i Finansdepartementet.