Long Litt Woon, norsk offentlig tjenestekvinne; sosialantropolog. Hun har bl.a. vært byråsjef i Kommunaldepartementet, nasjonalekspert ved EU- kommisjonen i Brussel og manager i konsulentfirmaet Deloitte. Direktør for Likestillingssenteret 2003–05.