Hans Olav Østgaard, norsk jurist. Cand.jur. Lovrådgiver og seksjonssjef i Justisdepartementet 1970–81, ekspedisjonssjef i Polaravdelingen 1982–88, ekspedisjonssjef i Utlendingsavdelingen 1988–90, ekspedisjonssjef i Kriminalomsorgsavdelingen 1990–93, overvåkingssjef 1993–97, assisterende departementsråd i Justisdepartementet 1997-2012.