Bjørn Larsen, norsk embetsmann, cand.oecon. Byråsjef i Finansdepartementet 1952, ekspedisjonssjef 1958, sjef for Planleggingsavdelingen fra 1963, 1961–62 tilknyttet EFTAs sekretariat i Genève. Departementsråd i Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1972–90, Familie- og forbrukerdepartementet 1990–91.