Finn Backer, norsk jurist. Byråsjef i lovavdelingen, Justisdepartementet 1958, underdirektør 1969. Lagdommer i Eidsivating lagmannsrett 1973, lagmann 1981, høyesterettsdommer 1985–97.