Torfinn Bjarkøy, norsk offentlig tjenestemann, jurist. Underdirektør hos forbrukerombudet 1989–95; forbrukerombud 1995–2000.