Lars Wilhelmsen, norsk offentlig tjenestemann, cand.oecon.; sønn av Leif Wilhelmsen. Ekspedisjonssjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1988–94, adm. direktør i Husbanken 1994–2001. Leder av Oppgavefordelingsutvalget, som la frem sin innstilling 2000. I 2001 ble han arbeidsdirektør og leder av Aetat, men sa opp i 2002. Deretter spesialrådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet; fra 2003 prosjektdirektør i Sosialdepartementet (senere Arbeids- og inkluderingsdepartementet) med ansvar for ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV).