Randi Flesland, norsk offentlig tjenestekvinne, siviløkonom. Ansatt i NSB fra 1983, økonomidirektør 1995–98 og viseadm.direktør 1998–2000. Administrerende direktør i Luftfartsverket (fra 2003 Avinor) i perioden 2000–2005. Ansatt i 2008 som den første kvinne som direktør i Forbrukerrådet i en åremålsperiode på fem år, forlenget åremålsperiode på fem år i 2013.