Myndigheter i Norge

Norges politiske system, eller styreform, er en samlebetegnelse for hvordan den norske staten er organisert og hvordan staten samhandler med det øvrige samfunnet.Norge er en enhetsstat. Det innebærer kort fortalt at den politiske myndighet ligger nasjonalt. Kommuner og fylkeskommuner har kun myndighet i den grad de får delegert slik makt av Stortinget. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Tore Hansen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 7 kategorier:

  1. Embets- og tjenestepersoner
  2. Kongehuset
  3. Lokalforvaltning
  4. Offentlige etater og direktorater
  5. Offentlige utvalg
  6. Regjering og departement
  7. Stortinget

Inneholder 1 artikler: