Myndigheter i Norge

Norges politiske system, eller styreform, er en samlebetegnelse for hvordan den norske staten er organisert og hvordan staten samhandler med det øvrige samfunnet. Norge er formelt en enhetsstat bygget på maktfordelingsprinsippet og prinsippet om parlamentarisme. Det innebærer kort fortalt at politisk makt og myndighet i Grunnloven er fordelt nasjonalt mellom regjeringen, Stortinget og domstolene. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Tore Hansen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 7 kategorier:

  1. Embets- og tjenestepersoner
  2. Kongehuset
  3. Lokalforvaltning
  4. Offentlige etater og direktorater
  5. Offentlige utvalg
  6. Regjering og departement
  7. Stortinget

Inneholder 1 artikler: