Willy Ovesen, norsk statstjenestemann, cand.jur. I skatteetaten fra 1956, fylkesskattesjef i Akershus 1973–82, skattedirektør 1982–94.