Knut Bakkevig, norsk offentlig tjenestemann, siv.øk. og cand.jur. Universitetslektor i rettsvitenskap i Oslo 1966–70, byråsjef i Finansdepartementet 1970–73 og rådmann i Sandefjord 1973–77. Administrasjonssjef i Stortinget 1977–86. Fylkesrådmann i Akershus 1987–94, 1994–2000 ekspedisjonssjef i Kommunal- og regionaldepartementet.