Hans Christian Holte, norsk offentlig tjenestemann, cand.polit. Avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet 2002-05. Ekspedisjonssjef/assisterende departementsråd i Utdannings- og forskningsdepartementet 2005-08. Direktør Direktoratet for fovaltning og IKT (Difi) 2008-13. Skattedirektør fra 2013.