Øivind Bækken, norsk offentlig tjenestemann, cand.oecon. Ansatt i Forsvarsdepartementet fra 1976, ekspedisjonssjef fra 1990. Bækken var tilknyttet Norges NATO-delegasjon 1983 til 1986 og 1996 til 1998. Fra 1998 til 2001 var han assisterende generalsekretær for infrastruktur, logistikk og sivil beredskap i NATO. Fra 2001 til 2004 var Bækken råd for sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål ved den norske EU-delegasjonen og fra 2004 til 2011 var han forsvarsråd ved ambassaden i Madrid.