Kjersti Graver, norsk jurist. Avdelingsleder i Forbrukerrådet 1979–84, forbrukerombud 1987–95. Lagdommer i Borgarting lagmannsrett fra 1995.