Fredrik Hagemann, norsk offentlig tjenestemann, sønn av S. Hagemann. Cand.real., statsgeolog ved Norges geologiske undersøkelse 1957–66. Tilknyttet Industridepartementets oljekontor 1966. Direktør i Oljedirektoratet 1972–90. Han fungerte i stillingen også 1990–96 i påvente av at påtroppende direktør, Gunnar Berge, kunne tiltre.