Eva Hildrum er en norsk offentlig tjenestekvinne, cand.polit. Hun var ansatt i Statskonsult i 1986–1990 og i 1990–1995 i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Hun var ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet i 1995–1997 og i Samferdselsdepartementet i 1997–2005. Fra 2006 til sin avgang i 2015 var hun departementsråd i Samferdselsdepartementet.