Bente Nyland, norsk offentlig tjenestekvinne, cand.scient. (geologi). Bente Nyland ble ansatt som seniorgeolog i Oljedirektoratet i 1989 og fikk i 1993 sin første lederstilling i direktoratet. Da direktoratet gjennomgikk en omfattende organisasjonsendring i 2001, ble hun en av fire toppledere. I 2004 ble direktoratet delt i to: Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. Nyland fortsatte i Gunnar Berges ledergruppe som besto av åtte personer. Da Gunnar Berge gikk av ble hun i juni 2007 konstituert oljedirektør. I statsråd 21. desember 2007 ble Bente Nyland åremålsbeskikket som oljedirektør for 6 år med virkning fra 1. januar 2008. Åremålet ble i statsråd 29. november 2013 fornyet for en ny periode på 6 år med virkning fra 1. januar 2014.