Ingrid Finboe Svendsen, norsk offentlig tjenestekvinne, økonom. Personalkonsulent i Trondheim kommune 1986–95, administrasjonsdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune 1995–2000, kommunaldirektør i Trondheim kommune 2000–04. Fra 2004 ass. direktør og fra 2006 direktør i Arbeidstilsynet. Hun er den første kvinne som er utnevnt som direktør i dette tilsynet.