Torbjørn Sirevåg, norsk historiker og embetsmann, dr.philos.; sønn av Tønnes Sirevåg. Forsknings- og undervisningsstillinger i USA. Universitetslektor ved Universitetet i Oslo 1971–76, professor i amerikansk og britisk kulturkunnskap ved Universitetet i Tromsø 1976–78, ekspedisjonssjef i Kultur- og vitenskapsdepartementet 1978–87. Professor I i interkulturell kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI samt professor II i amerikansk kulturkunnskap ved Universitetet i Oslo 1988–2001. Utgitt bl.a. Eclipse of the New Deal. The fall of vice president Wallace, 1940–1944 (1976/1985), American Patterns (1988/1994), Westerners. Six Reasons why Americans are Different (1999) og Americans. History and Life in the United States (2000).