Tore Eriksen, norsk offentlig tjenestemann, samfunnsøkonom, gift med Ann-Marit Sæbønes. I Finansdepartementet 1978–93, ekspedisjonssjef fra 1991. Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor 1993–98. Finansråd fra 1999-2011. Ambassadør ved OECD i Paris 2011-14. Spesialrådgiver i Finansdepartementet fra 2014.