Ellen Seip, norsk offentlig tjenestekvinne, cand.sociol. Ansatt i Sosialdepartementet 1980, byråsjef 1987, ekspedisjonssjef 1999. 2001 departementsråd i Sosialdepartementet; 2002–03 var hun departementsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, fra 2004 i det nyopprettede Arbeids- og sosialdepartementet, fra 2006 kalt Arbeids- og inkluderingsdepartementet, fra 2010 i Arbeidsdepartementet og i Arbeids- og sosialdepartementet 2014–16.