Ellen Seip er en tidligere norsk offentlig tjenestekvinne, utdannet cand.sociol. Hun ble ansatt i Sosialdepartementet i 1980, og begynte som byråsjef i 1987, før hun gikk inn i stillingen som ekspedisjonssjef i 1999. Hun ble departementsråd i Sosialdepartementet i 2001 og deretter i Arbeids- og administrasjonsdepartementet fra 2003. Departementet skiftet navn flere ganger, mens hun satt i stillingen som departementsråd. I 2014 ble det Arbeids- og sosialdepartementet, noe det fremdeles het da Seip gikk av i 2016.