Knut Grøholt er en norsk, tidligere offentlig tjenestemann, utdannet siviløkonom, Ph.D. Han var ansatt i Kommunal- og arbeidsdepartementet fra 1973 til 1989, blant annet som ekspedisjonssjef i fire år fra 1985. Han ble utnevnt til departementsråd i Administrasjonsdepartementet i 1990 en stilling han hadde til han ble administrerende direktør i Vinmonopolet i perioden 1996-2005.