Knut Grøholt, norsk offentlig tjenestemann, siviløkonom, Ph.D. Ansatt i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1973–89, ekspedisjonssjef 1985–89. Departementsråd i Administrasjonsdepartementet 1990–96. Adm. direktør i Vinmonopolet 1996-2005.