Harald Rensvik, norsk offentlig tjenestemann, siv.ing. Avdelingssjef i Avløpssambandet Nordre Øyeren 1975–82, avdelingsdirektør i 1982–86. 1987–96 direktør i SFT, avbrutt av perioden 1990–92, da han var statssekretær (A) i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 1996-2011 departementsråd i Miljøverndepartementet, avbrutt av permisjon 1999–2001. Fra 2011 spesialrådgiver i Klima- og miljøverndepartementet.